آنتاگونیست رسپتور بتا/کلاس ۲

داروها / داروهای قلب و عروق /داروهای درمان آریتمی قلبی/ آنتاگونیست رسپتور بتا/کلاس ۲

آنتاگونیست رسپتور بتا/کلاس ۲ 🔰

💊 Propranolol
💊 Atenolol
💊 Metoprolol
💊 Esmolol

🔅 با توجه به اینکه اثر اپی نفرین/نوراپی نفرین روی قلب در مواقعی می تواند بر هم زنندهٔ ریتم طبیعی آن باشد؛ بتا بلوکرها با اثر آنتاگونیستی روی رسپتور بتا ۱ در قلب، جلوی این تأثير ناخواسته را می گیرند.
ضمناً این داروها همانند داروهای ضد آریتمی کلاس ۱، اثر مسدود کنندگی روی کانال های سدیمی سلول های ضربان ساز دارند؛ لذا از ایجاد جریان عصبی غیرطبیعی در این سلول ها و انتقال جریان ايجاد شده در قلب ممانعت کرده و ضمناً تحریک پذیری سلول های قلب به جریان عصبی را نیز کاهش می دهند.

🔅 مورد مصرف اصلی بتابلوکرها، برای درمان آريتمی های دهلیزی (مانند: فیبریلاسیون دهلیزی و فلوتر دهلیزی) است.
ضمناً این داروها نقش به سزایی در جلوگیری از وقوع مجدد سکته قلبی دارند.

🔅 داروی اسمولول که یک بتابلوکر کوتاه اثر محسوب می شود، به صورت داخل وریدی برای درمان آريتمی های حاد و همينطور آریتمی حین اعمال جراحی مورد تجويز قرار می گیرد.

⚠️ تشديد آسم و بروز نارسایی قلبی حاد، از عوارض جانبى تهدید کننده بعضی از این داروها به حساب می آيد.

فهرست