آنتاگونیست های رسپتور دوپامین

داروها / داروهای بیماریهای گوارشی / داروهای ضد تهوع و استفراغ / آنتاگونیست های رسپتور دوپامین

آنتاگونیست های رسپتور دوپامین 🔰

۲️⃣ داروهای آنتاگونیست رسپتور دوپامین

🔅این دسته از داروها به دو گروه: داروهای پروکینتیک و داروهای درمان روان پریشی تقسیم می شوند.

۱.داروهای پروکینتیک

💊Metoclopramide
💊Domperidone

🔅متوکلوپرامید و دومپریدون، با مهار رسپتورهای دوپامینی در مغز و همینطور دستگاه گوارش، باعث افزایش حرکات مری، معده و‌ روده می شوند که این ضمن جلوگیری از تهوع و استفراغ، جلوی بازگشت غذا از معده به مری را می گیرد و‌ باعث می شود تا این داروها برای درمان اختلالات کبدی و‌ صفراوی هم کاربرد داشته باشند.

⚠️ اختلالات حرکتی، خستگی، بی قراری، گرفتگی عضلات گردن، حرکات غیر ارادی چشم، ترشح شیر و‌ اختلالات قاعدگی از عوارض جانبی متوکلوپرامید است.
————————

۲.داروهای درمان روان پریشی

💊Chlorpromazine
💊Perphenazine
💊Trifluoperazine
💊Thiethylperazine

🔅خانواده فنوتیازین (آزین ها) از پرمصرف ترین داروهای ضد تهوع و استفراغ در کودکان و بزرگسالان محسوب می شود.
با وجود اینکه این داروها برای جلوگیری از تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی، پرتودرمانی و بیهوشی هم کاربرد دارند، اما مورد مصرف اصلی آنها برای درمان بیماری مسافرت و تهوع و استفراغ با منشاء دستگاه گوارش است.

💊Haloperidol
💊Droperidol

🔅از خانواده پریدول ها، داروی دروپریدول بیش از بقیه برای درمان تهوع و استفراغ پس از اعمال جراحی کاربرد دارد.

⚠️ احتمال بروز آریتمی قلبی در بعضی افراد مستعد، مصرف دروپریدول را محدود کرده است.

💊Olanzapine

🔅کاربرد اصلی اولانزاپین برای پیشگیری از تهوع و استفراغ تاخیری متعاقب شیمی درمانی است.

فهرست