آنتاگونیست های لوکوترین

داروها / داروهای درمان آسم / ضدالتهاب برونش ها / آنتاگونیست های لوکوترین

۲️⃣ با توجه به دخالت لوکوترین ها در بعضی بیماری های التهابی و همینطور واکنش های بیش حساسیتی، دومین دسته از داروهای ضد التهاب برونش ها، با هدف جلوگیری از ساخته شدن این مواد در سلول های التهابی راه های هوایی یا مهار گیرنده های آنها، برای درمان آسم مورد استفاده قرار می گیرند.

🔅داروی Zileuton (در فهرست دارویی ایران موجود نیست) جلوی ساخته شدن لوکوترین ها را می گیرد و داروهای مونته لوکاست و زافیرلوکاست آنتاگونیست های گیرنده لوکوترین ها هستند که در فهرست دارویی ایران نیز موجود می باشند.

💊 Montelucast
💊 Zafirlucast

🔅داروهای آنتاگونیست لوکوترین عمدتا برای درمان و پیشگیری از بروز آسم مزمن کاربرد دارند.

👎 داروهای این خانواده حتی به اندازه دوزهای پائین کورتیکواستروئیدها برای کنترل علائم آسم موثر نیستند (در کاهش التهاب راه های هوایی و واکنش به محرک ها ضعیف ترند؛ اما توانایی آنها در کاهش تواتر حملات آسم با کورتون ها برابری می کند).

👍 با توجه به عوارض جانبی کمتر لوکاست ها، برای درمان بعضی از بیماران (به ویژه کودکان)، امروزه این داروها طرفداران زیادی دارند.

👍 یکی از مزایای مهم داروهای خانواده لوکاست این است که امکان مصرف خوراکی آنها وجود دارد.
با توجه به عدم استقبال کودکان از اشکال استنشاقی داروها، این مزیت بزرگی محسوب می شود.

👍 با توجه به اینکه در اثر مصرف آسپیرین و بعضی از NSAID ها تولید لوکوترین ها افزایش پیدا می کند و این باعث وخامت حال بیماران آسمی می شود، یکی از موارد کاربرد داروهای خانواده لوکاست برای این دسته از بیماران است.

🆚 یکی از مزایای مونته لوکاست نسبت به زافیرلوکاست این است به جای دو بار در روز، یک بار در روز مصرف می شود.
در ضمن بر خلاف زافیرلوکاست که باید با معده خالی مصرف شود، مونته لوکاست این محدودیت را ندارد.

⛔️ این داروها نباید به تنهایی برای درمان حملات حاد آسم مورد استفاده قرار گیرند.

فهرست