آنتاگونیست های موسکارینی

داروها / داروهای درمان آسم / گشاد کننده برونش ها / آنتاگونیست های موسکارینی

🔅معمولا وقتی برای درمان یک بیماری آگونیست های گیرنده های سمپاتیک کاربرد دارند، از نظر تئوری انتظار داریم که آنتاگونیست های پاراسمپاتیک (ضد موسکارینی) هم همان اثر درمانی را داشته باشند. این مورد در رابطه با داروهای گشاد کننده برونش ها صدق می کند و ما در کنار داروهایی مانند سالبوتامول (آگونیست گیرنده سمپاتیک) از داروهایی مانند ایپراتروپیوم (آنتاگونیست گیرنده پاراسمپاتیک) هم استفاده می کنیم.

🔅 آنتاگونیست های موسکارینی جلوی انقباض و ترشح راه های هوایی را می گیرند و عمدتا برای درمان بیماری مزمن انسدادی ریه یا COPD (شامل آمفیزم و برونشیت) کاربرد دارند.

🔅 داروهای این خانواده را می توان بر اساس دوام اثر به دو گروه کوتاه اثر و طولانی اثر تقسیم بندی نمود.

۱️⃣ کوتاه اثر
💊 Ipratropium bromide

• ایپراتروپیوم در کشور ما به تنهایی یا ترکیبی به صورت:
Ipratropium+Salbotamol و Ipratropium+Fenoterol
یافت می شود.

🔅 ایپراتروپیوم یک داروی کوتاه اثر است و برای رفع انسداد برگشت پذیر در بیماران مبتلا به COPD به کار می رود.

🔅 با وجود اینکه داروهای آنتاگونیست موسکارینی جایگاه چندانی در درمان آسم ندارند، داروی کوتاه اثر (ایپراتروپیوم) به عنوان درمان جایگزین برای درمان آسم حاد تجویز می شود.

۲️⃣ طولانی اثر
💊 Tiotropium
💊 Umeclidinium

🔅 داروهای فوق از آنتاگونیست های موسکارینی طولانی اثر در فهرست دارویی ایران قرار دارند. داروی Aclidinium از این خانواده در این فهرست نیست.

🔅 داروهای تیوتروپیوم و آمکلیدینیوم بیشتر به عنوان درمان نگه دارنده برای مبتلایان به COPD مورد استفاده قرار می گیرند.

🔅 داروهای طولانی اثر به تنهایی برای درمان آسم کاربرد ندارند مگر در شرایطی که با داروهای آگونیست گیرنده های سمپاتیک (طولانی اثر) یا کورتیکواستروئیدهای استنشاقی تواما به کار روند

فهرست