آگونیست رسپتور آلفا ۲

داروها / داروهای بیماریهای گوارشی / داروهای ضد اسهال / آگونیست رسپتور آلفا ۲

آگونیست رسپتور آلفا ۲ 🔰

۲️⃣ آگونیست های رسپتور آلفا ۲ دومین دسته از داروهای ضد اسهال محسوب می شوند که کلونیدین از این خانواده در فهرست دارویی ایران قرار دارد.

💊 Clonidine

🔅 داروهای آگونیست گیرنده های آلفا ۲ (نظیر کلونیدین)، زمان ماندن مدفوع در روده را افزایش می دهند و جذب مایعات توسط آن را تحریک می کنند.

🔅 یکی از موارد کاربرد کلونیدین، درمان اسهال مزمن در بیماران دیابتی است.
این دارو به منظور درمان اسهال کسانی که در مرحله ترک اپیوئیدها هستند نیز کاربرد دارد.

🔅 معمولا فرم خوراکی این دارو، سه بار در روز مورد استفاده قرار می گیرد.

⚠️ افت فشار خون، افسردگی و احساس خستگی عامل محدود کننده تجویز این دارو برای افراد مستعد است.

فهرست