آگونیست های سروتونین و مقلدهای موتیلین

داروها / داروهای بیماریهای گوارشی / داروهای موثر بر بیماری حرکتی لوله گوارش / آگونیست های سروتونین و مقلدهای موتیلین

آگونیست های سروتونین و مقلدهای موتیلین 🔰

🔅داروهای افزایش دهنده حرکات دستگاه گوارش را می توان بر اساس مکانیسم عمل و وجود در بازار دارویی ایران، به ۳ گروه اصلی تقسیم بندی نمود.
در مورد داروهای آنتاگونیست دوپامین، در جلسه قبل توضیحاتی ارائه شد.

۲⃣ آگونیست های سروتونین
💊Cisapride

🔅بیشترین مقدار سروتونین بدن در دستگاه گوارش یافت می شود. این ماده باعث افزایش حرکات لوله گوارش می شود.

🔅داروی سیزاپراید به عنوان آگونیست گیرنده های سروتونینی باعث تحریک عضلات صاف دستگاه گوارش می شود.

🔅 از سیزاپراید در بعضی مواقع برای درمان رفلاکس معده به مری، فلج معده، انسداد کاذب روده و یبوست شدید (چهار بار در روز قبل از غذا) استفاده می شود.

❗ با توجه به عارضه جانبی نادر اما کشنده آریتمی قلبی ناشی از مصرف این دارو، امروزه مصرف این دارو بسیار کاهش یافته و به موارد شدید یا مقاوم بیماری های فوق محدود شده است.

⛔ سیزاپراید برای بیماران مبتلا به آریتمی قلبی، بیماری های ایسکمیک قلب و نارسائی های قلبی، کلیوی و تنفسی منع مصرف دارد.

۳⃣ مقلدهای موتیلین:

🔅 موتیلین یک هورمون پپتیدی است که از قسمت فوقانی روده کوچک ترشح و باعث انقباض عضلات بخش های بالایی دستگاه گوارش می شود.

🔅 آنتی بیوتیک اریترومایسین، دارای اثراتی مانند موتیلین در دستگاه گوارش است.

🔅 یکی از کاربردهای درمانی اریترومایسین، برای درمان فلج معده در بیماران دیابتی است.
با توجه به تخلیه سریع معده بعد از مصرف این دارو، از این مزیت اریترومایسین می توان برای دفع سموم و مواد ناخواسته از معده نیز استفاده نمود.

👎 ایجاد تحمل نسبت به اثر این دارو، تداخلات دارویی و همینطور اثرات ناخواسته آنتی بیوتیکی، باعث شده تا اریترومایسین یک داروی پروکینتیک مطلوب نباشد. لذا مصرف این دارو محدود به مواقعی است که سایر داروها موثر نباشند.

فهرست