استرها

داروها / داروهای مغز و اعصاب / داروشناسی بی حس کننده های موضعی / استرها

استرها 🔰

🔵 بی حس کننده های استری را هم می توان بر اساس طول مدت اثر به کوتاه اثر و طولانی اثر تقسیم نمود.
داروی پروکائین کوتاه اثر و داروهای تتراکائین و بنزوکائین، طولانی اثر محسوب می شوند.

💊Procaine

🔅 با وجود اینکه پروکائین قدیمی ترین بی حس کننده موضعی صناعی است؛ اما آغاز اثر کند، طول مدت اثر کوتاه و قدرت اثر ضعیف، باعث شده تا امروزه این دارو چندان مورد توجه نباشد.
البته عوارض جانبی کم، مزیت پروکائین محسوب می شود.

💊Tetracaine

🔅 آغاز اثر تتراکائین از سایر داروهای بی حس کننده موضعی کندتر است؛ اما قدرت اثر آن بیشتر می باشد.
این دارو بیشتر به عنوان بی حس کننده قرنیه چشم و همینطور بی حسی نخاعی مورد مصرف قرار می گیرد.

💊Benzocaine

🔅 بنزوکائین انحلال بسیار پائینی دارد؛ لذا فقط به صورت سطحی (پماد، ژل و …) مورد مصرف قرار می گیرد. این دارو به آهستگی آزاد می شود و دوام اثر نسبتا طولانی دارد.

⚠️ با وجود کاربرد نسبتا زیاد بنزوکائین در گذشته، عارضه جانبی متهموگلوبینمی (دراین حالت خون نمی‌تواند اکسیژن مورد نیاز سلولها را تأمین کند)، باعث شده تا مصرف آن امروزه کاهش یابد.

فهرست
error: Content is protected !!