بهداشتی و آرایشی

محصولاتی که با هدف حفظ بهداشت بدن و محیط زندگی ما ساخته می شوند و ما روزانه بیشتر با آنها سر و کار داریم را می توان در یک تقسیم بندی کلی به دو دسته محصولات بهداشت خانه (Home care) و بهداشت فردی (Personal care) تقسیم بندی نمود.

فرآورده های بهداشت فردی که برای بهداشت و همچنین زیبایی ما مورد استفاده قرار می گیرند را نیز می توان در ۸ گروه زیر قرار داد:

فهرست