آرایشی

بررسی شواهد تاریخی نشان می دهد که استفاده از لوازم و مواد آرایشی،سابقه بسیار طولانی دارد.

امروزه مرز بسیار مشخصی بین فرآورده هایی که برای بهداشت استفاده می شوند و فرآورده های زیبایی وجود ندارد و بسیاری از محصولات هر دو اثر را دارند.

امروزه فرآورده های آرایشی را می توان به گروه های: آرایش مو، آرایش چشم و ابرو، آرایش صورت، آرایش لب و آرایش ناخن تقسیم بندی نمود.

در این بخش سعی می شود تا اطلاعات مورد نیاز به منظور انتخاب و مصرف آگاهانه این محصولات در اختیار قرار گیرد.

فهرست