چگونه از سایه ابرو برای زیباتر شدن آرایش ابروها استفاده کنید؟

استفاده از سایه ابرو، یکی از ترفندهای آرایشی و زیبایی است که برای ابروها به کار می رود. در حقیقت، این لوازم آرایشی به صورت مدادی یا پودر در بازار وجود دارند. منظور از آرایش ابرو با استفاده از سایه این است که شما ابروهای خود را پرپشت تر نشان دهید و با کشیدن قلمو...

فهرست
error: Content is protected !!