بهداشتی و آرایشی / بهداشت آقایان

بهداشت آقایان

لوسیون پری شیو ( قبل از اصلاح)

انجام پری شیو (قبل از اصلاح) اگر شما هم در هنگام اصلاح با مشکلاتی از قبیل بریدن پوست، خونی شدن، سوزش و یا خارش مواجه می شوید باید یک رویه پری شیو ( قبل از اصلاح) را در نظر بگیرید. بسیاری از آقایان در هنگام اصلاح با تیغ و یا ماشین اصلاح قسمت هایی از...

فهرست