خمیردندان ضد پوسیدگی

یکی از دلایل اصلی استفاده از خمیردندان،پیشگیری از بروز پوسیدگی است.همه خمیر دندان ها به دلیل وجود مواد ساینده در ترکیب شان، باعث حذف پلاک از سطح دندان ها و در نتیجه جلوگیری از تجمع باکتری های عامل پوسیدگی دندان می شوند.

از طرفی وجود فلوراید در اغلب خمیردندان ها، استحکام دندان در برابر اسیدی که از باکتریها ترشح می شود را افزایش می دهد.

انواع خمیردندان های ضدپوسیدگی

فهرست