خمیر دندان مخصوص ارتودنسی

بهداشتی و آرایشی / بهداشت دهان / خمیردندان / خمیردندان مخصوص ارتودنسی

امروزه استفاده از ارتودونسی برای داشتن دندان هایی صاف و مرتب بسیار رایج شده است. با توجه به سیم کشی و وجود براکت روی دندان ها و امکان تجمع غذا و آلودگی روی آنها، بهداشت دهان و دندان این افراد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

امروزه انواع مسواک و خمیردندان های مخصوص ارتودونسی در دسترس قرار دارد.

انواع خمیردندان های مخصوص ارتودنسی

فهرست