دهانشویه کلرهگزیدین

دانستنی های دهانشویه کلرهگزیدین

دهانشویه کلرهگزیدین یکی از انواع دهانشویه های موجود در بازار می باشد که اثر بخشی اصلی آن روی میکروب ها و باکتری های موجود در دهان و دندان است. مطالعات سال  2017 نشان داده است که کلرهگزیدین تا به امروز مؤثرترین دهانشویه ضد عفونی کننده دهان است. دندانپزشکان در درجه اول آن را برای درمان...

فهرست