بهداشتی و آرایشی / بهداشت دهان / قرص شستشو دندان مصنوعی

قرص شستشو دندان مصنوعی

قرص شستشوی دندان مصنوعی

پروتز مصنوعی یا همان دندان مصنوعی دندان مصنوعی که جایگزین دندان های از دست رفته می شود، معمولاً از آکریل یا ترکیبی از آکریل و فلز تهیه می شود. دندان مصنوعی می تواند جایگزین تعدادی از دندان های از دست رفته (تا زمانی که تمام دندان ها از دست بروند و دندان مصنوعی کامل جایگزین...

فهرست