مسواک نرم

مسواک‌های خیلی نرم مخصوص کودکان و افرادی هستند که اختلالات انعقادی دارند و کسانی که لثه های بسیار حساسی دارند.
فهرست