بهداشتی آرایشی/ بهداشت محیط

بهداشت محیط

 • از بین موادی که برای ضد عفونی کردن سطوح مورد استفاده قرار می گیرند، دو دسته از آنها برای از بین بردن ویروس ها بسیار موثرند.
 • یک دسته از این مواد ضد عفونی کننده از آب ژاول یا وایتکس ساخته می شوند و گاز کلر آزاد می کنند. کلر یک گاز سمی است و می تواند به پوست و ریه ها آسیب برساند.

ضد عفونی کننده های اکسیژنه

 • دسته دیگر ضد عفونی کننده های سطوح، از آب اکسیژنه ساخته می شوند که با آزاد کردن اکسیژن باکتری ها و ویروس ها را از بین می برند.
  اکسیژن آزاد شده از ضد عفونی کننده های اکسیژنه هیچ آسیبی به بدن نمی رساند.
  البته باید هر نوع ماده شوینده و ضد عفونی کننده را از تماس مستقیم با پوست یا چشم دور نگه داشت.
  ضد عفونی کننده های اکسیژنه با غلظتی ساخته می شوند که به رنگ و بافت اشیاء آسیب نرسانند.
  در ساخت ضد عفونی کننده های اکسیژنه، از آب دیونیزه استفاده می شود تا هیچ نوع لک و باقیمانده ای روی سطوح به جای نگذارد. این فرآورده ها با ترکیبات خاصی پایدار می شوند تا در دوره نگهداری اثر ضد میکروبی آنها حفظ شود.

ضد عفونی کننده سطوح فراسپت

 • این فرآورده حاوی آب اکسیژنه است و با فرمولاسیونی ساخته شده که ضمن ایمنی مصرف کننده، بیشترین اثربخشی را بر ضد باکتری ها و ویروس ها (از جمله ویروس کرونا داشته باشد) و از طرفی باعث رنگبری و آسیب اشیاء نشود.
 • ضد عفونی کننده سطوح فراسپت در بسته بندی های اسپری (۵۰۰ میلی لیتری) و گالن (۴ و ۲۰ لیتری) در مرکز توسعه فن آوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان زیر نظر متخصصین تولید می شود.
فهرست
error: Content is protected !!