شامپو ضد شپش

ابتلا به شپش در سنين مدرسه شايع مي‌باشد و آگاهي از علائم و نشانه‌هاي آن در سنين مدرسه راهي موثر در جهت كنترل آلودگي است. شپش از خون انسان تغذيه مي‌نمايد. بزاق شپش حاوي مواد ضد انعقادي است كه از لخته شدن خون جلوگيري كرده و خارش شديدي را موجب مي‌شود. شپش قادر به پريدن و جهيدن نيست و حركت لغزشي دارد. شپش به دنبال تماس نزديك بين فردي يا هنگامي كه افراد خانواده در فصول سرد و براي تامين گرما لباس بيشتري مي‌پوشند شايع مي‌باشد. دخترها بيشتراز پسرها به شپش سر مبتلا مي‌شوند كه علت آن تماس سر به سر بيشتر در اين جنس مي‌باشد. شپش در آب زنده نمي‌ماند زيرااز طريق سوراخ‌هاي كوچكي كه در اطراف بدنش بنام اسپيراكل دارد تنفس مي‌كند بهمين دليل در مناطقي مثل استخر قادر به فعاليت نيست و از طريق شنا و استخر منتقل نمي‌شود.

فهرست