پاک کننده صورت

آب به تنهایی قادر به پاک کردن همه آلودگی های پوست ( مثل : ذرات خاک ، آلودگی هوا ، باکتری ها ، سلول های مرده پوست و چربی تولید شده توسط پوست ) نیست . از طرفی پاک نشدن صحیح صورت از این آلودگی ها می تواند منجر به بروز پدیده جوش های سر سیاه در پوست ناحیه صورت شود . به همین دلیل شست وشوی روزانه صورت ، با استفاده از شوینده یا پاک کننده های مناسب ، باعث می شود تا پوستی سالم تر و شاداب تر داشته باشیم .

فهرست
error: Content is protected !!