بهداشتی و آرایشی / بهداشت کودک / مایع دستشویی کودک

مایع دستشویی کودک

راهنمای استفاده از مایع دستشویی برای کودکان

استفاده از مایع دستشویی کودک بهترین اقدام برای رعایت بهداشت از جانب کودکان است. والدین باید به کودکان نحوه شستشوی دست‌ها و رعایت بهداشت را آموزش دهند. شستن دست‌ها بخشی از کارهای روزمره مهم است و مهم‌ترین اقدامی است که می‌توان برای پیشگیری از بیماری انجام داد. کودکان بیشتر از بزرگسالان در معرض ابتلا به آلودگی قرار دارند زیرا دائمًا با دست‌های کثیف صورت خود را لمس می‌کنند.

کودکان به صورت دائم در حال بازی و فعالیت هستند و در طول روز به سطوح مختلف دست می‌زنند. در چنین وضعیتی اگر به کودکان شستن دست‌ها را آموزش ندهید آن‌ها در معرض عفونت و باکتری قرار می‌گیرند. بنابراین والدین وظیفه دارند به کودکان خود درباره رعایت بهداشت دست‌ها آموزش‌های لازم را ارائه دهند.

چگونه کودکان را تشویق کنیم تا از مایع دستشویی استفاده کنند؟

برای اینکه کودکان از مایع دستشویی کودک استفاده کنند باید به این کار عادت کنند. والدین باید از هر فرصتی استفاده کنند تا کودکان را به شستن دست‌ها عادت بدهند. کودکان هنگام بازی کردن به اسباب بازی دوستان خود دست می‌زنند و بعد دست خود را روی صورتشان می‌زنند.

به کودکان اطلاعاتی درباره رعایت بهداشت بدهید تا آن‌ها بدانند چرا باید دست‌ها را مرتب شستشو دهند. به کودک خود یادآوری کنید که در برخی شرایط باید دست‌ها را بطور مرتب شستشو دهند.

مواردی که باید کودکان از مایع دستشویی کودک استفاده کنند عبارتند از:

 •  قبل از خوردن هر وعده غذا
 •  بعد از رفتن به دستشویی
 • بعد از بازی کردن بیرون از خانه
 • بعد از دست زدن به دهان و بینی
 • بعد از تماس با اشخاص بیمار
 • بعد از عطسه و سرفه

نکاتی برای شستشوی دست‌ کودک با مایع دستشویی کودک

برای اینکه شستن دست‌ها توسط کودکان موثر واقع شود والدین باید به آن‌ها درباره نحوه صحیح شستشوی دست‌ها آموزش دهند. نحوه شستشوی دست‌ها با مایع دستشویی کودک باید طوری باشد که باعث از بین رفتن باکتری‌ها شود.

نکاتی که برای شستشوی دست با مایع دستشویی کودک باید رعایت شود عبارتند از:

 • برای شستشوی دست کودکان از مواد بهداشتی مایع استفاده کنید. کودکان، مایع دستشویی را به صابون ترجیح می‌دهند و در استفاده از مایع اشتیاق بیشتری از خود نشان می‌دهند زیرا استفاده از آن آسان است.
 • برای استفاده از مایع دستشویی کودک از آب روان و ولرم استفاده کنید. آب سرد در از بین بردن میکروب‌ها موثر نیست. البته آب بیش از حد گرم هم می‌تواند دستان کودک را بسوزاند. اطمینان حاصل کنید که آب دمای مناسبی برای کودک داشته‌باشد.

بعد از زدن مایع دستشویی کودک باید ۲۰ ثانیه دست‌ها را مالش دهید. این کار به از بین رفتن میکروب‌ها و باکتری‌ها کمک می‌کند. می‌توانید به کودکان خود بیاموزید هنگام شستشوی دست­ها یک آهنگ بخوانند تا سرگرم شوند و دست‌ها را به خوبی شستشو دهند.

راهنمای استفاده از مایع دستشویی برای کودکان

استفاده از مایع دستشویی کودک بهترین اقدام برای رعایت بهداشت از جانب کودکان است. والدین باید به کودکان نحوه شستشوی دست‌ها و رعایت بهداشت را آموزش دهند. شستن دست‌ها بخشی از کارهای روزمره مهم است و مهم‌ترین اقدامی است که می‌توان برای پیشگیری از بیماری انجام داد. کودکان بیشتر از بزرگسالان در معرض ابتلا به آلودگی قرار دارند زیرا دائمًا با دست‌های کثیف صورت خود را لمس می‌کنند.

کودکان به صورت دائم در حال بازی و فعالیت هستند و در طول روز به سطوح مختلف دست می‌زنند. در چنین وضعیتی اگر به کودکان شستن دست‌ها را آموزش ندهید آن‌ها در معرض عفونت و باکتری قرار می‌گیرند. بنابراین والدین وظیفه دارند به کودکان خود درباره رعایت بهداشت دست‌ها آموزش‌های لازم را ارائه دهند.

چگونه کودکان را تشویق کنیم تا از مایع دستشویی استفاده کنند؟

برای اینکه کودکان از مایع دستشویی کودک استفاده کنند باید به این کار عادت کنند. والدین باید از هر فرصتی استفاده کنند تا کودکان را به شستن دست‌ها عادت بدهند. کودکان هنگام بازی کردن به اسباب بازی دوستان خود دست می‌زنند و بعد دست خود را روی صورتشان می‌زنند.

به کودکان اطلاعاتی درباره رعایت بهداشت بدهید تا آن‌ها بدانند چرا باید دست‌ها را مرتب شستشو دهند. به کودک خود یادآوری کنید که در برخی شرایط باید دست‌ها را بطور مرتب شستشو دهند.

مواردی که باید کودکان از مایع دستشویی کودک استفاده کنند عبارتند از:

 • قبل از خوردن هر وعده غذا
 • بعد از رفتن به دستشویی
 • بعد از بازی کردن بیرون از خانه
 • بعد از دست زدن به دهان و بینی
 • بعد از تماس با اشخاص بیمار
 • بعد از عطسه و سرفه

نکاتی برای شستشوی دست‌ کودک با مایع دستشویی کودک

برای اینکه شستن دست‌ها توسط کودکان موثر واقع شود والدین باید به آن‌ها درباره نحوه صحیح شستشوی دست‌ها آموزش دهند. نحوه شستشوی دست‌ها با مایع دستشویی کودک باید طوری باشد که باعث از بین رفتن باکتری‌ها شود.

نکاتی که برای شستشوی دست با مایع دستشویی کودک باید رعایت شود عبارتند از:

 • برای شستشوی دست کودکان از مواد بهداشتی مایع استفاده کنید. کودکان، مایع دستشویی را به صابون ترجیح می‌دهند و در استفاده از مایع اشتیاق بیشتری از خود نشان می‌دهند زیرا استفاده از آن آسان است.
 • برای استفاده از مایع دستشویی کودک از آب روان و ولرم استفاده کنید. آب سرد در از بین بردن میکروب‌ها موثر نیست. البته آب بیش از حد گرم هم می‌تواند دستان کودک را بسوزاند. اطمینان حاصل کنید که آب دمای مناسبی برای کودک داشته‌باشد.
 • بعد از زدن مایع دستشویی کودک باید ۲۰ ثانیه دست‌ها را مالش دهید. این کار به از بین رفتن میکروب‌ها و باکتری‌ها کمک می‌کند. می‌توانید به کودکان خود بیاموزید هنگام شستشوی دست­ها یک آهنگ بخوانند تا سرگرم شوند و دست‌ها را به خوبی شستشو دهند.
 • بعد از شستن دست‌های کودکان برای خشک کردن آن‌ها از حوله مناسب استفاده کنید. بهتر است برای کودکان از حوله موجود در دستشویی استفاده نشود زیرا این حوله‌ها منبع تجمع میکروب هستند.
 • به کودکان آموزش دهید تا در شستن دست‌ها مستقل عمل کنند. حتماً لازم نیست همیشه شما کنارشان باشید تا بهداشت را رعایت کنند. آن‌ها را تشویق کنید برای پیشگیری از بیماری از مایع دستشویی کودک استفاده کنند.
 • بعد از شستن دست‌های کودکان برای خشک کردن آن‌ها از حوله مناسب استفاده کنید. بهتر است برای کودکان از حوله موجود در دستشویی استفاده نشود زیرا این حوله‌ها منبع تجمع میکروب هستند.
 • به کودکان آموزش دهید تا در شستن دست‌ها مستقل عمل کنند. حتماً لازم نیست همیشه شما کنارشان باشید تا بهداشت را رعایت کنند. آن‌ها را تشویق کنید برای پیشگیری از بیماری از مایع دستشویی کودک استفاده کنند.
فهرست