تجهیزات پزشکی / توانبخشی و ارتوپدی

توانبخشی و ارتوپدی

توان بخشی یا کمک به بازتوانی، یاری رساندن به کسانی اطلاق می شود که به دلایلی از جمله  مادرزادی، عوارض بیماری، تصادف و هرگونه حادثه دیگری بخشی از توانایی های طبیعی بدن خود را از دست داده و دچار محدودیت عملکردی شده اند.در توان بخشی سعی برآن است تا همه یا بخشی از توانایی های از دست رفته فرد توانخواه، به اون بازگردانده شود.

این فرایند بدون دارو صورت می پذیرد ولی نیازمند کمک رسانی از سمت فرد متخصص در این زمینه و همچنین وجود تجهیزات بازتوانی و فیزیوتراپی(شاخه ای از توانبخشی در حوزه عضلات،اعصاب و اسکلت بدن) می باشد.این تجهیزات بسته به نوع محدودیت ایجاد شده متفاوت هستند و به فرد آسیب دیده کمک می کنند تا در زمان کمتر و همچنین صحیح تر  تمرین های توان بخشی را انجام داده و مهارت های بدنی (گفتاری،بینایی،شنوایی، عضلانی و …) از دست رفته خود را دوباره باز یابد.

امروزه تنوع این لوازم و تجهیزات بسیار زیاد است.برخی از آن ها به دلیل پیچیدگی و یا شدت عارضه در بدن فرد توانخواه و همچنین پیچیدگی استفاده از دستگاه توان بخشی و فیزیوتراپی مربوطه نیازمند حضور متخصص و مراجعه به مراکز توانبخشی هستند.اما بعضی دیگر از تجهیزات توان بخشی و یا اصلاح کننده های غیر تهاجمی اندام های حرکتی بدن، قابل استفاده در منازل و توسط خود افراد بدون نیاز مداوم فرد متخصص می باشند.

فهرست