تجهیزات پزشکی / حفظ سلامت تنفس و خواب

حفظ سلامت تنفس و خواب

خواب و تنفس، دو عمل حیاتی بدن انسان هستند که از فرط بدیهی بودن کمتر به آن ها اهمیت داده می شود؛ این درحالی است که هر دوی این اعمال بر سلامت و زیبایی انسان، همچنین عملکرد ذهن و مغز تاثیر به سزایی دارند و در زندگی ماشینی کنونی، افزایش تنش ها، آلودگی محیط زیست و هوا، به همریختگی برنامه روتین وعده های غذایی و استراحت، کیفیت تنفس و خواب را تحت الشعاع قرار می دهد؛

با استفاده از دستگاه ها و تجهیزاتی که هوای محیط خانه و محل کار را تازه و تصفیه می کنند همچنین کالاهای خوابی چون بالش و تشک طبی و سازگار با طبیعت بدن انسان و با تنظیم ساعات استراحت، می توان تاحدودی کیفیت تنفس و خواب از دست رفته را به سبک زندگی خود برگرداند و سلامت ذهن و تن را بهبود بخشید.

فهرست