تجهیزات پزشکی / تجهیزات ویژه مبارزه با کرونا

ویژه مبارزه با کرونا

شیوع ویروس کووید۱۹ و بیماری کرونا، تبدیل یه یکی از جدی ترین معضلات در حوزه سلامت جهانی شده است؛ اما می توان با رعایت نکات ابتدایی بهداشتی فردی و اجتماعی از ابتلا و انتقال آن به خود و دیگران جلوگیری کرد و زنجیره شیوع را قطع نمود؛ ملزومات پزشکی مرتبط با کرونا، در سه حوزه پیشگیری، تشخیص و درمان دسته بندی می شوند که ارزان ترین، به صرفه ترین و مدبرانه ترین انتخاب استفاده صحیح و مداوم از لوازم پیشگیرانه ای از جمله ماسک های مقاوم در برابر ویروس، انواع شیلد و عینک و مواد ضدعفونی کننده و رعایت فاصله اجتماعی با سایر شهروندان است تا به این واسطه نیازمندی به تجهیزات تشخیصی و درمانی با هزینه های گزاف و تحمل درد را به صفر برسد.

فهرست