تجهیزات پزشکی / کنترل قند(دیابت) و فشار خون

کنترل قند(دیابت) و فشار خون

در جوامع امروزی، از یک طرف با افزایش چاقی، نامناسب بودن سبک زندگی، افزایش استرس و به فراموشی سپردن ورزش و تحرک بدنی در کنار وجود عوامل ارثی و ژنتیکی، ابتلا به دیابت(مرض قند) و افزایش فشار خون ، بیشتر دیده می شود؛ با افزایش میانگین سن افراد جامعه این آمار رو به فزونی می گذارد؛ در هر خانواده برای تنظیم و کنترل فشار و قند خون اعضای خود، چه به منظور پیشگیری و چه نظارت بر مصرف داروهای مربوطه، وجود یک دستگاه سنجش قند خون و یک دستگاه فشارسنج ضروری به نظر می رسد؛

نوع خانگی این دستگاه ها در اندازه های کوچک و سبک، در تنوع بسیاری تولید و روانه بازار تجهیزات پزشکی می شوند.

فهرست