تجهیزات پزشکی / کیت های تشخیصی

کیت های تشخیصی

کیت در اصل به معنای بسته لوازم و اسباب کار است؛ کیت های طبی مختلفی برای تشخیص های گوناگون تاکنون توسط پژوهشگران ساخته شده است که در واقع پکیج های کوچکی از دریافت کننده نمونه خون، ادرار یا مخاط هستند و می توانند تشخیص دهنده وجود عامل بیمارزا( مثل ویروس کرونا) و یا جود انواع هرمون مثل HCG  و LH  (برای بارداری و تخمک گذاری) باشند.

سرعت عمل پردازش کیت ها به نوع نمونه، نوع عامل و پیچیدگی کیت بستگی دارد و از چند ثانیه تا چند ساعت متفاوت است.

کیت ها یک بار مصرف هستند و بعد از هر آزمایش دور انداخته می شوند، فقط شاسی و نگهدارنده آن قابلیت چند بار استفاده (بعد از تعویض کیت) را داراست.

فهرست