داروشناسی درمان اختلالات خواب و اضطراب

داروها / داروهای مغز و اعصاب / داروهای اختلال خواب و اضطراب

مقدمه 🔰

🔅 با وجود اینکه داروهای آرامبخش-خواب آور معمولاً به صورت کلاسیک شامل دو دسته اصلی:
۱. باربیتورات ها (مانند: فنوباریتال)
۲. بنزودیازپین ها (مانند: آلپرازولام)
و همچنين داروهای (مشابه مانند: زولپیدم) می باشد؛ اما در واقع داروهای زیادی از خانواده های دیگر داروهای اعصاب و حتی داروهای غیر اعصاب ممکن است به منظور آرامبخشی و خواب آورى تجویز شوند.

✨ دستجات دارویی متفرقهٔ مورد استفاده به منظور درمان انواع اضطراب:

۱) داروهای ضد افسردگی (مانند: فلوکستین)
✅ اختلال اضطراب فراگیر ( نگرانی بیش از اندازه و نامعقول)
✅ فوبیا (ترس)
✅ اختلال اضطراب اجتماعی
✅ اختلال اضطراب پس از ضايعه روانی

۲) آگونیست رسپتور سروتونین (مانند: بوسپیرون)
✅ اختلال اضطراب فراگیر

۳) داروهای ضد صرع (والپروات)
✅ اختلال اضطراب فراگیر

۴) داروهای ضد روان پریشی یا سایکوز (مانند: ریسپریدون)
✅ اختلال اضطراب فراگیر
✅ اختلال اضطراب پس از ضايعه روانی

۵) داروهای آنتاگونیست رسپتور بتا (مانند: پروپرانولول)
✅ رفع علائم فیزیکی اضطراب (تعریق، لرزش و تپش قلب)

✨ دستجات دارویی متفرقهٔ مورد استفاده به منظور درمان اختلالات خواب:

۱) آنتی هیستامین ها (مانند: دیفن هیدرامین)
۲) کاربامات ها (مانند: مپروبامات)

فهرست