داروشناسی درمان افسردگی

داروها / داروهای مغز و اعصاب / داروشناسی درمان افسردگی

مقدمه 🔰

🔅 امروزه افسردگی، شایع ترین بيمارى خلقی به حساب می آيد.

داروهای درمان افسردگی

🔅 داروهای ضد افسردگی به غیر از درمان افسردگی، معمولاً به منظور درمان اضطراب، درد، ناخوشی پیش از قاعدگی، اختلالات مربوط به غذاخوردن و همينطور ترک سیگار نیز مورد استفاده قرار می گیرند.

⭐️ نکته قابل توجه در مورد همهٔ داروهای ضد افسردگی این است که معمولاً ۳ تا ۴ هفته طول می کشد تا اثرات درمانى آنها ظاهر شود.
لذا برای بیمارانی که در فاز حاد افسردگی قرار دارند و احتمال خودكشى فرد زیاد است؛ باید از روش های دیگر مانند الکتروشوک استفاده شود.

⭐️ چنانچه یک بیمار بعد از گذشت ۸ هفته مصرف داروی ضد افسردگی بهبودی پیدا نکرد؛ باید داروی ضد افسردگی از یک گروه دیگر (با مكانيسم عمل متفاوت) برای او تجویز شود.

⭐️ در صورت اخذ نتيجهٔ مطلوب، معمولاٌ درمان نگهدارنده به مدت ۶ تا ۱۲ ماه ادامه پیدا می کند و پس از آن به تدریج مصرف دارو قطع می شود.

⚠️ همه داروهای ضد افسردگی، احتمال خودکشی را در جوانان زیر ۲۵ سال افزایش می دهند.

🔅 داروهای ضد افسردگی را معمولاً در ۶ گروه تقسيم می کنند:

۱⃣ مهار کننده های باز جذب سروتونین یا داروهای SSRI مانند: فلوکستین

۲⃣ مهار کننده های باز جذب سروتونین و نوراپی نفرین یا داروهای SNRI مانند: ونلافاکسین

۳⃣ تعديل کننده های رسپتور سروتونین مانند: ترازودون

۴⃣ سه حلقه ای ها مانند: آمی تریپتیلین

۵⃣ چهار حلقه ای ها و تک حلقه ای ها مانند: بوپروپیون

۶⃣ مهار کننده های آنزيم MAO مانند: ترانیل سیپرومین

فهرست