داروهای گوارشی

داروها / داروهای بیماریهای گوارشی

داروهای درمان بیماری های گوارشی🔰

🔅 داروهای مورد استفاده برای درمان بیماری های دستگاه گوارش را می توان بر اساس نوع بیماری، به گروه های زیر تقسیم بندی نمود:

  • داروهای موثر بر بیماری اسید پپتیک
  • داروهای موثر بر بیماری جرکتی لوله گوارش
  • داروهای درمان یبوست
  • داروهای درمان اسهال
  • داروهای ضد سندروم روده تحریک پذیر
  • داروهای ضد تهوع و استفراغ
  • داروهای ضد التهابی روده
  • داروهای درمان بیماریهای لوزالمعده و صفرا
فهرست