داروهای تنفسی

داروها / داروهای درمان آسم

🔆 داروهای درمان بیماری آسم (قسمت اول -مقدمه)🔰

🔅 بیماری آسم به دلیل نشانه های خاص آن و تاثیرات منفی که بر زندگی بیمار می گذارد (سرفه، تنگی نفس، بی خوابی و کاهش فعالیت های بدنی)، از اهمیت به سزایی برخورد است.

🔅 برای درمان موارد خفیف آسم، استفاده موردی از گشاد کننده های استنشاقی برونش ها (نایژه ها) کفایت می کند.
برای موارد شدیدتر، درمان با یک کورتیکواستروئید استنشاقی ضرورت دارد.

داروهای موثر برای درمان بیماری آسم را می توان در یک تقسیم بندی کلی به دو گروه تقسیم نمود:
۱.گشاد کننده برونش ها
۲.ضد التهاب برونش ها

۱️⃣ داروهای گشاد کننده برونش خود در ۴ زیر گروه قابل تقسیم بندی هستند:
۱.آگونیست های گیرنده بتا (مانند: سالبوتامول)
۲. آنتاگونیست های موسکارینی (مانند: ایپراتروپیوم)
۳. متیل گزانتین ها (مانند: تئوفیلین)
۴. پایدار کننده ماست سل ها (مانند:کرومولین)

۲️⃣ داروهای ضد التهاب برونش را می توان در ۳ زیر گروه جای داد:
۱.کورتیکواستروئیدها (مانند: بودزوناید)
۲.آنتاگونیست های لوکوترین (مانند: مونته لوکاست)
۳.آنتی بادی های منوکلونال (مانند: اومالیزومب)

فهرست