داروهای درمان آنژین صدری

داروها / داروهای قلب و عروق / داروهای درمان آنژین صدری

مقدمه 🔰

🔅 آنژین صدری معمولاً زمانی اتفاق می افتد که تأمين اكسيژن برای قلب، کمتر از نیاز آن باشد.
لذا داروهای ضد آنژین عموماً با دو مكانيسم به کمک ما می آیند:

۱. تقاضاى قلب به اکسیژن را کاهش می دهند.
مانند داروهای: آنتاگونیست گیرنده بتا، بعضی از مسدود کننده های کانال کلسیم و نیترات های آلی

۲. تأمين اكسيژن برای قلب را افزايش می دهند.
مانند: داروهای گشاد کننده عروق، استاتین ها و داروهای ضد لخته

🔅 علامت اصلی آنژین صدری، درد در ناحيهٔ قفسهٔ سینه است. این درد به دلیل تجمع متابولیت های ناشی از ایسکمی (نرسيدن خون به اندام) در عضلات قلبی ايجاد می شود.

🔅 علت اصلی ايجاد آنژین، گرفتگی ناشی از پلاک آترومایی (متشکل از ماكروفاژها، کلسترول و کلسیم) در لایه داخلی رگ های کرونر قلب است.

🔅 انواع آنژین:

⬅️ آنژین پایدار:
در این حالت درد قفسهٔ سینه در اثر کوشش ایجاد می شود، لذا معمولاً قابل پیش بینی است.
علت این نوع آنژین، باریک شدن دائمی رگ های کرونر به دلیل تشکیل پلاک های آترومایی است.

⬅️ آنژین ناپايدار:
درد آنژین ناپايدار حتی در حالت استراحت بروز می کند.
این نوع آنژین معمولاً به دلیل پاره شدن پلاک آترومایی و ایجاد لخته رخ می دهد؛ مشابهِ حالتی که در سکته اتفاق می افتد؛ اما در این حالت بر خلاف سکته قلبی، انسداد کامل رگ های کرونر ايجاد نمی شود.

⬅️ آنژین واریانت:
درد این نوع آنژین هم در حالت استراحت بروز می کند.
اسپاسم گذرا در بخش هایی از شريان کرونر که با پلاک آترومایی تنگ شده است؛ باعثِ ایجاد آنژین واریانت می شود.این نوع آنژین خیلی شایع نيست.

فهرست