داروهای درمان بیماری های لوزالمعده و صفرا

داروها / داروهای بیماریهای گوارشی / داروهای درمان بیماری های لوزالمعده و صفرا

مقدمه 🔰

🔅 نارسائی بخش برون ریز غده پانکراس (لوزالمعده)، معمولا از پانکراتیت مزمن، فیبروز سیستیک یا برداشتن پانکراس ناشی می شود. در این صورت معمولا سوء جذب چربی ها، سوء هاضمه پروتئین ها و کاهش وزن رخ می دهد.
دارو درمانی بیماران مبتلا به نارسائی بخش برون ریز پانکراس، با هدف جلوگیری از سوء جذب و کاهش درد این بیماران انجام می شود.

🔅 شایع ترین اختلال در عملکرد مجاری صفراوی، تشکیل سنگ هایی با محتوای کلسترول بالاست.
با وجود اینکه عمل جراحی برای مبتلایان به سنگ های صفراوی ارجحیت دارد، اما داروهای خوراکی در دسترس قرار دارند که قادر هستند تا سنگ هایی که هنوز کلسیفیه نشده اند را حل کنند.

فهرست