داروهای درمان پرفشاری خون

داروها / داروهای قلب و عروق /داروهای درمان پرفشاری خون

مقدمه 🔰
🔅 در یک تقسیم بندی کلی، داروهای قلبی-عروقی به ۴ گروه اصلی تقسیم می شوند:
۱. داروهای درمان پرفشاری خون
۲. داروهای درمان آنژین صدری
۳. داروهای درمان نارسایی قلبی
۴. داروهای درمان آريتمی قلبی
در ابتدا به داروهای ضد فشارخون بالا (پر فشاری خون) می پردازيم.
🔅 اگر بخواهيم یک تشبیه ساده از عوامل ایجاد کننده پرفشاری خون داشته باشیم.
بهتر است جريان آب از یک شیلنگ پلاستیکی را تجسم کنیم.
در چند حالت ممکن است فشار جریان آب از این شیلنگ بالا برود:
🌀 شیر آب را زیاد باز کرده باشیم.
🌀 با دو دست به شیلنگ چنگ بزنیم و فشار دهیم !
🌀 به خاطر گرفتگی، قطر داخلی شیلنگ کم شده باشد.وقعیت این است که شبیه همین اتفاق ها برای رگ های بدن می افتد که باعث فشار خون بالا می شود.
✔️ وقتی حجم خون زياد باشد، با دادن دیورتیک ها (مانند: فوروزماید)، دفع ادرار را زیاد، حجم خون و در نتیجه فشار خون را کاهش می دهیم.
✔️ در ضمن با کاهش ضربان قلب توسط داروهای تضعيف کننده سیستم سمپاتیک (مانند: آتنولول) نيز فشار داخل رگ ها پائين می آید.
✔️ دو سیستم که در بدن ما مثل دو دست به رگ ها چنگ می زنند و فشار خون را بالا می برند، سیستم های سمپاتیک (به واسطه اپی نفرین) و آنژیوتانسین هستند، که به ترتیب با داروهایی مانند: آتنولول و لوزارتان، مهار می شوند.
✔️ جدا از پیشگیری از گرفتگی رگ ها (با دادن داروهای ضد چربی خون)، بعضی از داروها مانند: آملودیپین، با گشاد کردن رگ ها باعث کاهش فشار خون می شوند.
فهرست