داروهای درمان یبوست

داروها / داروهای بیماریهای گوارشی / داروهای درمان یبوست

مقدمه 🔰

🔅در بسیاری مواقع، یبوست نیازی به درمان دارویی ندارد. مصرف غذاهای غنی از فیبر، نوشیدن آب به میزان کافی و ورزش منظم می تواند از بروز یبوست پیشگیری کند؛ اما چنانچه پاسخ لازم دریافت نشد، درمان دارویی ضرورت پیدا می کند.

🔅 داروهای ملین موجود در بازار ایران را می توان بر اساس مکانیسم عمل به ۴ گروه تقسیم بندی نمود:
۱.حجم دهنده (مانند: پسیلیوم)
۲.نرم کننده (مانند: شیاف گلیسرین)
۳.اسموتیک (مانند: لاکتولوز)
۴.تحریک کننده (مانند: بیزاکودیل)

(از سه گروه دیگر: فعال کننده ترشح کلراید، آنتاگونیست رسپتور اپیوئیدی و آگونیست رسپتور سروتونین نماینده ای در فهرست دارویی ایران وجود ندارد).

فهرست