داروهای ضد تهوع و استفراغ

داروها / داروهای بیماریهای گوارشی / داروهای ضد تهوع و استفراغ

مقدمه 🔰

🔅بروز تهوع و استفراغ ممکن است به یکی از دلایل زیر باشد: عارضه جانبی دارو، عفونت، بارداری، اختلال در بخش تعادلی گوش، بالا بودن فشارخون، التهاب پرده صفاق، بیماری های صفراوی-کبدی، پرتو درمانی، شیمی درمانی، انسداد یا اختلال در حرکات گوارشی

🔅 مرکز استفراغ در ساقه مغز قرار دارد. این ناحیه و سایر نواحی موثر در ایجاد حالت تهوع و استفراغ حاوی انواعی از رسپتورهای موسکارینی، اپیوئیدی، هیستامینی، دوپامینی، نوروکینین و‌ سروتونین هستند، لذا داروهای ضد تهوع و استفراغ با مهار رسپتورهای یاد شده در این مناطق، جلوی این حالت را می گیرند.

🔅 داروهای ضد تهوع و استفراغ معمولا یک یا چند نوع از رسپتورهای یاد شده را مهار می کنند و بر همین اساس نیز تقسیم بندی می شوند:
۱.آنتاگونیست رسپتور سروتونین (مانند: اوندانسترون)
۲.آنتاگونیست رسپتور دوپامین (مانند: متوکلوپرامید)
۳.آنتاگونیست رسپتور هیستامین (مانند: دیمن هیدرینات)
۴.آنتاگونیست رسپتور موسکارینی (مانند: هیوسین)
۵.آنتاگونیست رسپتور نوروکینین (مانند: آپرپیتانت-از این خانواده دارویی در فهرست دارویی ایران نیست).
۶.آگونیست رسپتور کانابینوئید (مانند: درونابینول-از این خانواده دارویی در فهرست دارویی ایران نیست).
۷.داروهای متفرقه (مانند: دگزامتازون، لورازپام و ویتامین ب۶)

فهرست