داروهای غیر اپیوئیدی

داروها / داروهای مغز و اعصاب / داروشناسی درمان درد / داروهای غیر اپیوئیدی

🔅 داروهاى ضد درد را می توان در یک دسته بندی کلی به دو نوع اپیوئیدی و غیراپیوئیدی تقسیم نمود

🔅 جدا از داروهاى ضد التهاب غیراستروئیدی که روی دردهای ناشی از التهاب موثرند و در قسمت مربوط به داروهاى ضد التهاب مورد بحث قرار می گیرند؛ تعدادی از داروهاى مهم ضد درد، به خانواده های دیگر داروهای اعصاب تعلق دارند. مانند: داروهاى ضد افسردگی، ضد صرع، بی حس کننده های موضعی و … . این داروها به همراه بعضی از داروهای معروف مانند استامینوفن، گروهی را به نام داروهاى ضد درد غیراپیوئیدی تشکیل می دهند.

فهرست