داروهای موثر بر بیماری اسید پپتیک

داروها / داروهای بیماریهای گوارشی / داروهای موثر بر بیماری اسید پپتیک

مقدمه 🔰

🔅 وقتی از بیماری های اسید-پپتیک نام می بریم، شامل: رفلاکس معده به مری، زخم معده (یا دوازدهه) و آسيب مخاطی ناشی از استرس می باشد.
معمولا آسیب یا زخم مخاط، زمانی رخ می دهد که عوامل ایجاد آسیب (اسید، پپسین یا صفرا)، بر مکانیسم های دفاعی (مانند: ترشح موکوس و بیکربنات، پروستاگلاندین ها، جریان خون و سیستم ترمیم زخم ها) غلبه کند.

🔅 داروهایی که به منظور درمان بیماری های اسید-پپتیک مورد استفاده قرار می گیرند به دو دسته کلی تقسیم می شوند:
۱.داروهایی که اسیدیته معده را کاهش می دهند (مانند: ضد اسیدها، آنتاگونیست های رسپتور H2 و مهار کننده های پمپ پروتون)

۲.داروهایی که باعث تقویت سیستم دفاع موکوسی می شوند (مانند: سوکرالفیت، آنالوگ های پروستاگلاندین و ترکیبات بیسموت)

فهرست