داروهای موثر بر هیپوتیروئیدی / ید رادیواکتیو

داروها / داروهای موثر بر غدد درون ریز / داروشناسی هورمون های غده تیروئید / ید رادیواکتیو

ید رادیواکتیو 🔰

🔅امروزه رادیواکتیو در بعضی مواقع به عنوان خط اول درمان هیپرتیروئیدی (برای افراد بالای ۲۱ سال) در نظر گرفته می شود.

💊Radioactive iodine

🔅 در حال حاضر بیشتر ایزوتوپ ید ۱۳۱ به صورت خوراکی برای درمان تیروئید سمی مورد استفاده قرار می گیرد.
بعد از یک و نیم تا سه ماه از تجویز این دارو، تخریب بافت تیروئید و کوچک شدن این غده آغاز می شود.

👍 مزایای درمان با ید رادیواکتیو در مقایسه با روش هایی مانند جراحی عبارت است از:
سهولت تجویز، اثربخشی بالا، هزینه کم و عدم احساس درد.

👎 مهم ترین عیب درمان با ید رادیواکتیو، ایجاد هیپوتیروئیدی تاخیری در بیماران است.

🔅 با وجود نگرانی هایی که در رابطه با آسیب های ژنتیکی و سرطان وجود دارد، تاکنون با گذشت بیش از ۵۰ سال تجربه مصرف این دارو، هنوز این عوارض به اثبات نرسیده است.

🔬 هورمون های TSH و T4 بیماران تحت درمان با این دارو باید به طور منظم مورد کنترل قرار گیرد.
در صورت وقوع هیپوتیروئیدی، درمان با داروی لووتیروکسین باید آغاز شود.

⚠ گلودرد، التهاب غدد بزاقی و هیپوتیروئیدی، از عوارض جانبی این دارو محسوب می شود.

⛔ مصرف ید رادیواکتیو برای خانم های باردار و شیرده ممنوع است.

 References:📚
۱٫ Goodman & Gilman’s the pharmacological basis of therapeutics. 12th ed, (2011). pp: 1154-1157.
۲٫ Basic & clinical pharmacology. 13th ed, (2015). pp: 672.
۳٫ Rang and Dale’s pharmacology. 8th ed, (2015). pp: 421- 422.

فهرست