داروهای نسل قدیم

داروها / داروهای مغز و اعصاب / داروشناسی درمان صرع / داروهای نسل قدیم

داروهای نسل قدیم عبارتند از :

۱٫فنی توئین

۲٫کاربامازپین

۳٫والپروآت

۴٫باربیتورات ها

۵٫بنزودیازپین ها

۶٫اتوسوکسیماید

فهرست