داروهای چهار حلقه ای و تک حلقه ای

داروها / داروهای مغز و اعصاب / داروشناسی درمان افسردگی / داروهای چهار حلقه ای و تک حلقه ای

داروهای چهار حلقه ای و تک حلقه ای 🔰

💊 Maprotiline

🔅 ماپروتیلین تنها نماینده داروهای چهار حلقه ای در فهرست دارویی ایران است.

🔅 داروهای ضد افسردگی چهار حلقه ای از نظر خواص، تداخلات و عوارض جانبى، بسیار به داروهای سه حلقه ای شباهت دارند.

🔅 ماپروتیلین، یک مهار کننده قوی پروتئين عامل بازجذب نوراپی نفرین در سیناپس های عصبی می باشد؛ لذا باعثِ افزايش این پیام رسان عصبی در مغز می شود.
این دارو روی بازجذب سروتونین تقريباً بی اثر است.

🔅 کاربرد بالینی داروی ماپروتیلین، بیشتر محدود به درمان افسردگی در بیمارانی است که به داروهایی چون SSRI ها و SNRI ها پاسخ مناسب نمی دهند.

⚠️ خارش و سرخی پوست، یبوست، تهوع، خشکی دهان و گیجی، از عوارض جانبى داروی ماپروتیلین محسوب می شود.
_________________________

💊 Bupropion

🔅 بوپروپیون تنها نماینده داروهای تک حلقه ای در فهرست دارویی ایران است.

🔅 این دارو با دو روش ميزان پیام رسان های عصبی نوراپی نفرین و دوپامین را در مغز افزایش می دهد: یکی کاهش تولید این پیام رسان هاست و دیگری ممانعت از بازجذب آنها می باشد.
بوپروپیون تقريباً روی سيستم سروتونین تأثيری ندارد.

🔅 اندیکاسیون اول تجویز داروی بوپروپیون، برای درمان افسردگی (به ويژه افسردگی مربوط به فصل زمستان) است.
البته این دارو به منظور تقویت اثر سایر داروهای ضد افسردگی و همينطور درمان اختلال کم توجهی-بیش فعالی یا ADHD نیز به کار می رود.

🚬 از داروی بوپروپیون به منظور ترک سیگار نيز استفاده به عمل می آيد.
مصرف این دارو، هم جلوی عوارض خلقی مربوط به ترک سیگار و هم افزايش وزن بعد از آن را می گیرد.
اثربخشی بوپروپیون برای ترک سیگار، تقريباً معادل پچ نیکوتین می باشد.
گاهی اوقات نورتریپتیلین هم به عنوان داروی ترک سیگار تجويز می شود؛ ولی اثربخشی آن به اندازهٔ بوپروپیون نیست.

🔅 یکی از موارد کاربرد داروی بوپروپیون، برای درمان چاقی است.

⭐️ بوپروپیون، کمتر از سایر داروهای ضد افسردگی باعثِ مشكلات جنسی در بیماران می شود.
ضمناً از این دارو به همراه داروهای خانوادهٔ SSRI استفاده می کنند تا عوارض جانبى جنسی آنها را کاهش دهد.

⚠️ داروی بوپروپیون آستانهٔ تشنج را پائين می آورد و می تواند باعثِ وخامت حال مبتلایان به بیماری صرع شود.

⚠️ بوپروپیون نه تنها موجب درمان اضطراب نمی شود؛ بلکه حتی می تواند باعثِ تشدید آن شود.

⚠️ بی قراری، بی خوابی و بی اشتهایی، از عوارض جانبى شايع داروی بوپروپیون محسوب می شود.

فهرست