داروهای کم کننده تقاضای قلب به اکسیژن/بتابلوکرها

داروها / داروهای قلب و عروق / داروهای درمان آنژین صدری / داروهای کم کننده تقاضای قلب به اكسيژن/بتابلوکرها

داروهای کم کننده تقاضای قلب به اكسيژن/بتابلوکرها 🔰

🔅 نیترات ها و داروهای آنتاگونیست گیرنده بتا، دو دسته از مهم ترین داروهایی هستند که با کم کردن تقاضای قلب به اكسيژن، باعث کاهش درد آنژینی می شوند.

🔅 این داروها قدرت و تعداد ضربانات قلب را کم می کنند و از طرفی باعثِ کاهش فشارخون شریانی می شوند؛ لذا از این طريق مصرف اكسيژن توسط قلب را کاهش می دهند.

🔅 آنتاگونیست های گیرنده بتا در کم کردن شدت و تواتر حملات آنژین پايدار (کوششی) مؤثر هستند.
معمولاً داروهای پروپرانولول، آتنولول و متوپرولول برای این منظور استفاده می شوند.

🔅 معمولاً این داروها، مشابه کاربرد داروهای آسپیرین، هپارین، مسدود کننده های کانال کلسیم و نیترات ها، برای درمان آنژین ناپايدار مورد استفاده قرار می گیرند.

🔅 تجویز آنتاگونیست های گیرنده بتا برای مبتلایان به آنژین صدری که به بیماری های زیر هم دچار هستند ارجحيت دارد:
پرفشاری خون؛ میگرن؛ هایپر تيروئيدی؛ ديابت؛ بیماری های عروق محیطی ملایم؛ تاکیکاردی؛ فیبریلاسیون دهلیزی؛ آريتمی بطنی و نارسایی قلبی ملایم.

⚠ تجویز آنتاگونیست های گیرنده بتا، برای مبتلایان به آنژین صدری که به بیماری های زیر هم دچار هستند منع دارد:
آسم؛ سندرم رینود (کاهش جریان خون در رگ‌های دست یا پا)؛ افسردگی؛ بیماری های عروق محیطی شدید؛ برادیکاردی و بلوک دهلیزی-بطنی.

⚠ این داروها نه تنها برای آنژین واریانت (اسپاستیک) سودمند نيستند، بلکه حتی می توانند باعثِ تشدید بيمارى شوند.

⚠ عوارض جانبى شایع داروهای آنتاگونیست گیرنده بتا عبارت است از: خستگی، بی خوابی، کابوس شبانه، وخامت لنگش و ناتوانی جنسی.

فهرست