سرفه

سرفه واکنش دفاعی بدن به مواد محرک تنفسی، آلودگی هوا یا برای دفع ترشحات محسوب می شود.

عفونت، ریفلاکس معده‌ای مروی، آلودگی هوا، سینوزیت، حساسیت، جسم خارجی، و همینطور عوامل روانی، ممکن است علت ایجاد سرفه باشد.بدیهی است که اصلی ترین اقدام برای درمان سرفه، مراجعه به پزشک به منظور شناسایی و رفع علت زمینه ای ایجاد این عارضه است.

🍀 در طب سنتی جهت درمان سرفه، داروهای گیاهی از آویشن، عشقه، زنجبیل وحشی اروپایی و نیز داروهای گیاهی ترکیبی متعددی به اشکال زیر در دسترس می باشد: (شیرین بیان+اکالیپتوس+فلفل قرمز)، (ختمی+آقطی+ سرخارگل)، (آویشن+عشقه)،(آویشن+عسل)، (آویشن+ تیمول)، (آویشن+انیسون ستاره ای)، (آویشن شیرازی+رازیانه شیرین) و (آویشن+اکالیپتوس+ مرزه+رازیانه).

امروزه این گیاهان دارویی با روش های علمی شناسایی، جمع آوری و عصاره گیری شده و به منظور سهولت مصرف ما، توسط شرکت های داروسازی به شکل های دارویی رایج ساخته شده اند.

🍀 داروهای گیاهی زیر از عصاره سرشاخه گلدار آویشن تهیه شده است، به شکل شربت یا قطره  ساخته شده و به عنوان ضد سرفه و خلط آور به کار می روند:

BRONCOSIN ,AVIPECT ,TUSSIAN, DIATUSSIN ,THYMICOLD ,BRONCHO T.D, THYMORANT, DEROSIL

☘️ داروهای گیاهی HONY TUSS، DIATUSSIN,از ترکیب عصاره گیاه آویشن و عسل تهیه شده اند و به عنوان ضدسرفه و خلط آور به کار می‌روند.

☘️ داروی گیاهی THYMEX حاوی عصاره هیدروالکلی آویشن و تیمول می باشد که به عنوان ضد سرفه و خلط آور استفاده می گردد.

☘️ داروی گیاهی TUSSIGOL تهیه شده از عصاره آویشن  و اسانس انیسون ستاره ای است که به شکل قطره و به عنوان ضد سرفه و خلط آور مصرف می شود.

☘️ قطره گیاهی TUSSIVIN از اسانس آویشن شیرازی و اسانس رازیانه شیرین تهیه شده و به عنوان ضد سرفه و خلط آور به کار می رود.

☘️ داروی گیاهی THYMAKSAN از عصاره هیدروالکلی آویشن و عشقه تهیه شده است و به شکل شربت به عنوان ضد سرفه و خلط آور استفاده می گردد.

☘️ شربت های گیاهی PECTOGOL و PRUSPITAN تهیه شده از عصاره خشک برگ گیاه عشقه است و در درمان سرفه به خصوص سرفه های خلط دار و برونشیت به کار می رود.

☘️ داروی گیاهی TUSSIVIN تهیه شده از دانه رازیانه، برگ مرزه، برگ اکالیپتوس و عصاره هیدروالکلی برگ آویشن است که به صورت قطره خوراکی تهیه شده و به عنوان ضد سرفه و خلط آور استفاده می شود.

☘️ داروی گیاهی LICOPHAR شامل عصاره خشک شیرین بیان، اسانس اکالیپتوس،  فلفل قرمز و منتول می باشد که به صورت قرص مکیدنی به عنوان ضدالتهاب، خلط آور و ضدسرفه مصرف می گردد.

☘️ داروی گیاهی PHYTOCOLD حاوی ریشه ختمی، گل آقطی و اندام های هوایی گیاه سرخارگل به شکل قرص است و در درمان کمکی علائم سرماخوردگی، گرفتگی بینی و سینوس ها و به عنوان خلط آور به کار می رود.

امروزه این گیاهان دارویی با روش های علمی شناسایی، جمع آوری و عصاره گیری شده و به منظور سهولت مصرف ما، توسط شرکت های داروسازی به شکل های دارویی رایج ساخته شده اند.

فهرست
error: Content is protected !!