اضطراب

اضطراب یا دلشوره، یک احساس ناخوشایند و مبهم توام با هراس و نگرانی با منشأ ناشناخته است. با وجود اینکه معمولا همهٔ انسان‌ها در طول زندگی خود دچار اضطراب می‌شوند ولی ‌این بیماری در خانم‌ها، طبقات کم‌ درآمد و افراد میان‌سال و سال‌خورده نسبت به بقیه افراد بیشتر دیده می‌شود.

🍀 در طب سنتی برای درمان اضطراب از گیاهان دارویی گل ساعتی، سنبل الطیب، علف چای، شمعدانی عطری نام برده شده است و نیز داروهای گیاهی ترکیبی متعددی (سنبل الطیب+ بادرنجبویه)، (سنبل الطیب+گل ساعتی+رازک+بادرنجبویه)، (سنبل الطیب+گل ساعتی) و (سنبل الطیب+ بادرنجبویه+گل گاو زبان+بابونه+ اسطوخودوس) مورد معرفی قرار گرفته است.

امروزه این گیاهان دارویی با روش های علمی شناسایی، جمع آوری و عصاره گیری شده و به منظور سهولت مصرف ما، توسط شرکت های داروسازی به شکل های دارویی رایج ساخته شده اند.

☘️  داروهای گیاهی HYPIRAN , HYPICUM ,HYPIFOR  ,NERVOXIN ,PERFORAN حاوي عصاره خشک سرشاخه گلدار گیاه علف چای هستند و به اشکال قرص، کپسول یا قطره به منظور درمان افسردگی، بی خوابی، اضطراب، سردردهای عصبی، سردردهای دوران قاعدگی و میگرن به کار می روند.

☘️  داروهای گیاهی VALIRIS ,VALERIAN, SEDAMIN , NEUROGOL FORT به شکل های قرص و کپسول از عصاره خشک ریشه و ریزوم گیاه سنبل الطیب تهيه شده اند. این فرآورده ها در درمان تنش های عصبی، اضطراب و بیخوابی کاربرد دارند.

☘️  داروهای گیاهی PASIPAY و PASIFLORIN از عصاره هیدروالکلی گیاه گل ساعتی تهيه شده اند و به اشکال قطره یا محلول خوراکی، به عنوان آرام بخش و خواب آور در تنش های عصبی و بیخوابی به کار می روند.

☘️ قرص گیاهی NEUROGOL حاوی عصاره خشک ریشه و ریزوم سنبل الطیب و عصاره بادرنجبویه است كه جهت درمان تنش‌های عصبی، اضطراب و بیخوابی کاربرد دارد

☘️ قرص گیاهی TRANQUIVAL حاوي عصاره خشک ریشه و ریزوم سنبل الطیب، عصاره خشک گل ساعتی، گل آذین گیاه رازک و عصاره بادرنجبویه است و در درمان تنش های عصبی، اضطراب و بی خوابی مصرف مي شود.

☘️  قرص و شربت گیاهی VALERIC از عصاره ریشه و ریزوم سنبل الطیب و عصاره برگ بادرنجبویه تهیه شده است و در درمان تنش های عصبی، اضطراب و بی خوابی به کار می رود.

☘️ داروی گیاهی VALIFLOR به شکل قرص از عصاره ریشه و ریزوم سنبل الطیب و عصاره گل ساعتی تهیه شده است. این فراورده در تنش های عصبی، اضطراب و بی خوابی مصرف مي شود.

فهرست
error: Content is protected !!