نسخه اول

فرآورده های طبیعی / دستگاه گوارش / زخم معدی و اثنی عشر

زخم معده و اثنی عشر

زخم معده و اثنی عشر، نوعی آسیب خوش‌خیم به مخاط و زیرمخاط دستگاه گوارش است. عامل اصلی این زخم‌ها وجود و تکثیر نوعی باکتری به نام هلیکوباکتر پیلوری می باشد.
معمولاً بین این زخم ها و ترشح اسید معده ارتباط وجود دارد.

🍀 در طب سنتی، برای درمان زخم معده و اثنی عشر، داروهای گیاهی متعددی از جمله شیرین بیان و داروهای ترکیبی مانند (شیرین بیان+بومادران+بابونه)، (شیرین بیان+همیشه بهار+ختمی) و (شیرین بیان + زیره سبز + رازیانه + گل ختمی) معرفی شده است.

☘️ داروی ترکیبی گیاهی GASTERIN حاوی پودر خشک عصاره آبی شیرین بیان، بومادران و بابونه است که به عنوان ضدالتهاب ومسکن درد معده در زخم معده و اثنی عشر به کارمی ‌رود.

☘️ داروی ترکیبی گیاهی SHIRINUSH حاوی ریشه شیرین بیان، گل بابونه و سرشاخه های گلدار بومادران می‌باشد که در بهبود زخم معده اثنی عشر موثر است.

☘️ داروی ترکیبی گیاهی GASTRODIN که حاوی شیرین بیان، عصاره گل همیشه بهار و پودر ریشه ختمی است و در بهبود زخم معده اثنی عشر موثر است.

☘️ داروی گیاهی D-REGLIS حاوی عصاره شیرین بیان در هر قرص می‌باشد که برای درمان زخم معده واثنی عشر به کار می‌ رود.

☘️ داروی ترکیبی گیاهی REGLIS MOATTAR حاوی عصاره خشک شیرین بیان، پودر ریشه شیرین بیان، زیره سبز، رازیانه و گل ختمی می‌ باشد که برای درمان زخم معده اثنی عشر کاربرد دارد.

فهرست