نسخه اول

زردی نوزادان

زردی نوزادان عارضه ای است که از روزهای اولیه تولد آغاز می‌شود. تمام نوزادانی که به دنیا می‌آیند، دچار درجاتی از بالا رفتن سطح بیلی‌روبین خون می‌شوند، اما تنها نیمی از آنها زردی قابل مشاهده پیدا می‌کنند. سیر حرکت زردی در نوزادان معمولا از بالا به پایین است؛ یعنی ابتدا صورت و چشم نوزاد دچار زردی می‌شود و بعد به پوست قفسه سینه، ‌شکم و اندام‌ها کشیده می‌شود.
زردی علل زیادی دارد که یکی از مهم ترین آنها، کم کاری آنزیمی در کبد است.

🍀 در طب سنتی ما، برای درمان زردی نوزادان، گیاه دارویی شیرخشت معرفی شده است.مان به دست آمده از این گیاه (ترشحات خشک شده حاصل از فعالیت حشرات روی گیاه)، تاثیر به سزایی در رفع زردی نوزادان دارد.

☘️ داروی گیاهی BILINEASTER فرآورده ای است که از مان گیاه شیرخشت تهیه شده است. این داروی گیاهی، به عنوان درمان کمکی برای زردی نوزادان و موارد مشابه (وقتی که بیلی روبین خون بالا رفته باشد) به کار می‌ رود. در ضمن این دارو دارای خاصیت ملینی نیز می‌ باشد.

فهرست