نسخه اول

قلبی و عروقی

به بیماری هایی که به گونه ای دستگاه گردش خون را تحت تاثیر قرار دهد بیماری قلبی – عروقی گفته می شود. این بیماری ها شامل بیماری‌های قلبی، بیماری‌های عروقی مغز و کلیه و بیماری‌های شریانی می‌باشد. بیماری های قلبی و عروقی علت اصلی مرگ و میر دراغلب جوامع محسوب می شوند.

فهرست