نسخه اول

فرآورده های طبیعی / پوست و مو / خون مردگی و کبودی زیر پوست

خون مردگی و کبودی زیرپوست

جدا از ضربات مکانیکی به پوست، گاهی اوقات خون به دلیل اشکال ساختمانی عروق، از داخل رگ ها بیرون می آید و وارد زیر پوست می شود. البته ممکن است که کبودی پوست ناشی از بیماری های انعقادی یا داخلی باشد که باید علت زمینه ای آن حتما شناسایی و درمان شود.

🍀 گیاه آرنیکا از جمله گیاهان دارویی است که مصرف آن به منظور کاهش خون مردگی و کبودی زیر پوست موثر است.

☘️ ژل موضعی ARNISIN حاوی عصاره گیاه آرنیکا می باشد. آرنیسین به منظور رفع خون مردگی و کبودی زیر پوست، دررفتگی، پیچیدگی و التهاب پوستی کاربرد دارد.

فهرست