درمان حمله حاد

داروها / داروهای مغز اعصاب / داروشناسی درمان میگرن / درمان حمله حاد

درمان حمله حاد 🔰

علاوه بر مسکن های معمولی ، داروهای درمان کننده حملات حاد و میگرنی را می توان به دو دسته قدیمی ( مشتقات ارگوت ) و جدید ( تریپتان ها ) تقسیم بندی نمود .

فهرست