نسخه اول

درمان حمله حاد

علاوه بر مسکن های معمولی ، داروهای درمان کننده حملات حاد و میگرنی را می توان به دو دسته قدیمی ( مشتقات ارگوت ) و جدید ( تریپتان ها ) تقسیم بندی نمود .

فهرست