ضد آلزایمر

داروها / داروهای مغز و اعصاب / داروشناسی درمان بیماری های تخریب پیشرونده عصبی / ضد آلزایمر

ضد آلزايمر 🔰

🔅 مشخصات بیماری آلزايمر عبارت است از:
ضعف حافظه، زوال عقل و اختلالات شناختی که به مرور زمان وخیم تر می شود. این بیماری ممکن است به تدريج به زندگی نباتی و نهايتاً مرگ بیمار منجر گردد.

🔅 مغز بیمار مبتلا به آلزايمر به مرور چروکیده و کوچک می شود و نورون های بخش هایی از آن، به ويژه نورون های اعصاب کولینرژیک (تولید کننده استیل کولین) از دست می رود.

🔅 از ۴ داروی اصلی درمان بيمارى آلزايمر، خوشبختانه همگى در فهرست دارویی رسمی ايران موجود هستند (داروی قدیمی تاکرین از این فهرست حذف شده است).
_________________________

💊 Donepezil
💊 Rivastigmine
💊 Galantamine

🔅 مكانيسم عمل داروهای: دونپزیل، ریواستیگمین و گالانتامین، افزایش مقدار استیل کولین در مغز (با جلوگیری از تجزیه آنزيمی آن) می باشد.
البته این داروها تأثير متوسطی در بهبود علائم آلزايمر دارند و قادر به جلوگيرى از پيشرفت این بیماری نیستند.

🔅 داروهای کولینرژیک، برای درمان اختلالات شناختی ناشی از آلزايمر خفیف تا متوسط تجویز می شوند.
اثربخشی داروهای دونپزیل و ریواستیگمین برای درمان آلزايمر، کمی بیشتر از گالانتامین می باشد.

⚠️ تهوع، استفراغ، اسهال، گیجی و کاهش وزن، از عوارض جانبى شايع داروهای کولینرژیک می باشد. این عوارض در اثر مصرف دونپزیل کمتر و در ریواستیگمین بیشتر از بقيه است (چنانچه دوز مصرف ریواستیگمین به تدریج افزايش داده شود، عوارض جانبى آن کمتر مشاهده می شود).
ضمناً عوارض ناشی از قطع مصرف ناگهانى داروی دونپزیل کمتر از گالانتامین و ریواستیگمین می باشد.
_________________________

💊 Memantine

🔅 داروی ممانتین که در ابتدا به عنوان یک داروی ضد ویروس معرفی شد؛ رسپتور گلوتامات در مغز می باشد و از این طریق برای درمان اختلالات شناختی ناشی از آلزايمر متوسط تا شدید مورد تجویز قرار می گیرد (کولینرژیک ها برای موارد خفيف تا متوسط کاربرد دارند).
این دارو نیز قادر به جلوگيرى از پيشرفت بیماری نیست.

⚠️ ممانتین در مجموع کم عارضه تر از داروهای کلینرژیک است. عوارض جانبى شایع این دارو ( سردرد و گیجی) معمولاً ملایم و برگشت پذیر می باشد.

⭐️ درمان بیماری آلزايمر معمولاً با یک داروی کولینرژیک شروع می شود؛ در صورت شدت گرفتن بیماری، معمولاً ممانتین به رژيم دارویی بیمار اضافه می گردد.

⭐️ اختلالات رفتاری بیمار معمولاً در ابتدا با داروهای ضد افسردگی (به ویژه SSRI ها) و سپس با داروهای ضد سایکوز (مانند: ریسپریدون، اولانزاپین و کوئتیاپین) مورد کنترل قرار می گیرد.

⭐️ یکی از راهبردهای درمانی مهم بيماران مبتلا به آلزايمر، حذف داروهای تشدید کننده این بیماری از قبیل: داروهای آنتی کولینرژیک، بنزودیازپین ها و سایر داروهای آرامبخش-خواب آور مصرفى بیمار می باشد.

فهرست