ضد هانتینگتون و ضد توره

داروها / داروهای مغز و اعصاب / داروشناسی درمان بیماری های تخریب پیشرونده عصبی / ضد هانتينگتون و ضد توره

ضد هانتينگتون و ضد توره 🔰

🔅 بيمارى هانتينگتون یک عارضهٔ ارثی است که معمولاً با علائم پیشرونده کره (حرکات پرشی و غیرارادی که موجب پیچ و تابی شبیه به رقص در بدن می‌گردد) و دمانس مغزی مشخص می شود.
داروهای زیر از فهرست دارویی ايران برای درمان علائم حرکتی این بیماری مورد استفاده قرار می گیرند:

💊 Tetrabenazine

🔅 تترابنازین همانند رزرپین، باعثِ آزاد شدن آمين های مغزی چون دوپامین از پايانه های عصبی می شود و در نتيجه علائم کره را کاهش می دهد.

⚠️ کاهش فشارخون، خواب آلودگی، افسردگی و اسهال از عوارض جانبى داروی
تترابنازین محسوب می شود.

⛔️ مصرف این دارو در بیماران مبتلا به نارسایی کبدی و همينطور افراد مستعد خودكشى ممنوع است.

💊 Chlorpromazine
💊 Haloperidol
💊 Fluphenazine
💊 Olanzapine

🔅 بر خلاف ممنوعيت مصرف داروهای آنتی سایکوتیک (آنتاگونیست های رسپتور دوپامین) برای بيمارى پارکینسون، داروهای بالا برای کاهش حرکات غیر ارادی کره کاربرد دارند.
_________________________

🔅 علائم سندرم توره که با تیک های متعدد مزمن شناخته می شود؛ معمولاً با داروهایی که باعثِ آزاد شدن دوپامین از پايانه های عصبی می شوند و همينطور مسدود کننده های رسپتور دوپامین بهبودی پیدا می کند.
این داروها شدت و تواتر بروز تیک را کاهش می دهند:
💊 Tetrabenazine
💊 Fluphenazine
💊 Pimozide
💊 Haloperidol

🔅 داروهای زیر معمولاً برای بهبود اختلالات رفتاری همراه با بیماری توره تجویز می شوند:
💊 Clonidine
💊 Risperidone
💊 Aripiprazole
💊 Clonazepam
💊 Carbamazepine

فهرست