ضد پارکینسون

داروها / داروهای مغز و اعصاب / داروشناسی درمان بیماری های تخریب پیشرونده عصبی / ضد پارکینسون

ضد پارکینسون 🔰

🔅 پر مصرف ترين داروهای این خانواده، داروهای ضد پارکینسون هستند که با مكانيسم های زیر باعثِ بهبود بیماری می شوند:

💭 تولید دوپامین را افزايش می دهند. مانند: لوودوپا و آمانتادین

💭 جلوی تجزبه دوپامین و لوودوپا را می گیرند. به ترتیب مانند: سلژیلین و انتاکاپون

💭 رسپتور دوپامین در مغز را تحریک می کنند. مانند: آپومورفین و پرامیپکسول

💭 علائم پارکینسون نظير سفتی عضلانی و لرزش را کاهش می دهند.

فهرست